Graafmachines

In de projecten die Gebr. Swinkels uitvoert zijn de graafmachines niet weg te denken. We onderscheiden hier mini- en midikranen, mobiele kranen en rupskranen. Mini-en midikranen zijn, door hun geringe afmeting, geschikt voor het grondwerk op kleine schaal. Mobiele kranen zijn door hun mobiliteit goed in te passen in diverse werkzaamheden. Hierbij valt te denken aan de aanleg van rioleringen, nutsleuven en uitgraven van fundaties. Als het werk niet bereikbaar is of te groot voor de mini-, midi- en mobiele graafmachine dan zijn de rupskranen van 18 tot 24 ton te gebruiken.